Ipari alpinista segéd tanfolyam és Ipari alpinista szakképesítés

Ipari alpinista segéd tanfolyam

Szeretnél ipari alpin munkát végezni?

Ha nem félsz a magasságtól és képesnek érzed magad, hogy csapatban dolgozz a társaiddal, akkor tanfolyamunkon kipróbálhatod képességeidet biztonságos keretek között!

A többször módosított 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről-, és végrehajtási utasításai, valamint a 11/2003.(IX.12.) FMM rendelet „ Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályozásáról” dokumentumokban leírtak szerint, a munkáltató alapvető munkavédelmi és munkabiztonsági kötelezettsége alpintechnika alkalmazásakor, hogy a munkavállalók lezuhanását megelőzze, illetve az esetleges lezuhanás hatását csökkentse. A fentiek szerint, alakítottuk ki az ipari alpintechnikai tanfolyam naprakész (elméleti és gyakorlati) kibővített tematikáját. A képzés személyre szabottan, a tanulók adottságait figyelembe véve valósul meg. Okleveles ipari alpintechnika oktatónk 15 éve oktatja az ipari alpintechnikát balesetmentesen.

Ipari alpintechnika tanfolyam kibővített tematikája címszavakban:

1. egyéni védőeszközök:
2. ruházat
3. sisakok
4. kötelek
5. hevederek
6. csomók (több mint tíz féle)
7. teljes testhevederzet (beülő és bekötő heveder vagy kombinált hevederzet)
8. fémeszközök
9. energiaelnyelők ismertetése /szabad eséstér igény/
10. ülőpad
11. kettős biztosítás elve
12. ereszkedő stand készítése
13. a kötélen való felmászás háromféle módja és a visszaereszkedés belőlük
14. átszerelés két kötélről, két távolabbi kötélre
15. csomón való átszerelés lefelé és felfelé
16. lezuhanásgátló tehermentesítése
17. vízszintes és ferde pálya építése
18. ferde pályán való közlekedés
19. „flaschenzugok” (harmadolós és negyedelős csigasor készítése)
20. ön- és társmentés kötélről
21. munkahelyszín megközelítése elölmászással
22. elölmászásból való leereszkedés
23. munkavédelem
24. kötelező dokumentumok
25. személyi feltételek
26. kockázatértékelés
27. mentési terv
28. munkautasítás készítése
29. többlet egyéni védőeszközök meghatározása
30. hatósági engedélyek
31. jogszabályok
32. szabványok
33. elsősegély

A képzések havonta indulnak.
A képzés időtartama négy nap. Naponta hét órát vesz igénybe (
9.00-16.00-ig).
A kiadott vizsgabizonyítványok kétnyelvűek (magyar és angol).
Igény esetén nagyobb létszámnál, kihelyezett tanfolyamokat is tartunk, megfelelő feltételek mellett.


Következő időpont:

2024. szeptember 2-5.


További információ és jelentkezés:

Jelentkezésed jelezd telefonon
Borosnyay Balázsnál: 06 30 853 1947 vagy
E-mailben: info@csucskse.hu----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

Ipari alpinista szakképesítést adó képzés az OMKT Kft. szervezésében (engedélyezett képző nyilv.tart. szám: E/2020/000074, B/2020/000648).

A szakképesítés azonosító száma: 10883005
A képzés alpintechnikai részének helyszínét és oktatóját a CSÚCS KSE biztosítja.
Ezzel a képesítéssel a hagyományos alpintechnikai munkákon túl lehetőség van kalandparkokban, mászófalaknál is dolgozni.


A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Le- és bezuhanás veszélyes munkaterületen, helyszínen végzett munka minden olyan esetében, ahol a lezuhanás elleni kollektív védelmi rendszerek nem elegendőek vagy nincsenek kiépítve vagy a környezet ezt nem teszi lehetővé, ipari alpinista munkavégzésre gyártott és engedélyezett egyéni védőeszközök kombinált szakszerű használatának alkalmazása szükséges az adott feladat elvégzéséhez. Hagyományos építőipari módszerekkel (személyemelő kosár, állványzat, létra, pódium,) nem vagy nehezen megközelíthető területeken végzett tevékenység. Épített és természetes környezetben tisztítási, felújítási, építési, bontási, karbantartási és más szakipari tevékenység tartozik az ipari alpinisták munkakörébe.

A szakképesítéssel rendelkező legyen képes:

Épített és természetes környezetben (magas épületeken, építményeken, nagyméretű gépeken, antennákon, tornyokon, zárt terekben, sziklafalakon, légi járműveken, kalandparkokban, „vasalt utakban" mesterséges mászófalakon, barlangokban) tevékenységét elvégezni. A felsorolt területeken szakmájának megfelelően tisztítási, felújítási, építési, bontási, karbantartási és más szakipari tevékenységet végezni. Munkálatokat és mentési feladatokat végezni, nem ipari alpinista személyeket mozgatni és biztosítani. Veszélyhelyzetben lévő személyeknek segítséget nyújtani az ipari alpintechnika felhasználásával.

A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiadásának feltétele egy portfólió, illetve egy projekt feladat megfelelő szintű elkészítése, valamint a tananyag egészét felölelő záróvizsga eredményes teljesítése.

Az OMKT Kft. által kiállított tanúsítvánnyal lehet jelentkezni a képzőtől független akkreditált vizsgaközpontok által szervezett képesítő vizsgára, aminek eredményes teljesítésével szerezhető meg az államilag elismert szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány.


Képzés helyszíne: Budapest, III. kerület

Előzetes tudásszintfelmérés időpontja:  2024. november 18. 9.00-órától.
Képzés tervezett ideje:  2024. november 19-22., november 25-29. (9.00-16.00-ig)
Képzés óraszáma: az előzetes tudásszintfelmérésnek megfelelően.

A képzés díja: az előzetes tudásszintfelmérésnek megfelelően.
A képesítő vizsga várható költsége: 58.000.- Ft (vizsgaközpontonként eltérhet)
Vizsga időpontja: 2024. december 5.

 

A képzés díja jelentősen csökkenhet az előzetes tudásszint függvényében.
A szintfelmérés díja 15.000 Ft, amely a képzés díjából levonható.

A képzés díja tartalmazza a képzésdíjakat, a tanfolyam idejére szükséges felszereléseket és jegyzeteket. Az időpontok a résztvevők számának függvényében módosulhatnak.

Sikeres vizsga esetén EUROPASS bizonyítvány-kiegészítés igényelhető, mellyel az EU-ban lehet munkát vállalni.

Információ:
Borosnyay Balázs
T: +36 30 853 1947
info@csucskse.hu

 

BEZÁR